BankID

Innlogging og signering med BankID er for øyeblikket ustabilt. Det jobbes med å rette feilen. 

Bedriftskonto

Tjenester Rentesats
1.000.000 og over 0,10 %
1 - 999.999 0,00 %

Intervallberegning av renten

Foreningskonto
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %
Sparekonto
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,20 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Fastrenteinnskudd
Tjenester Rentesats
12 mnd. binding 2,80 %

Vilkår

Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minste innskudd kr 15.000. Maks innskudd kr 10.000.000. Ved innskudd over 10.000.000 ta kontakt med banken. 

Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp beregnes det uttaksgebyr på 2,5 % av uttaksbeløpet i avtalens gjenstående løpetid.

Landbrukskonto
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 22.10.22
250.000 og over 0,50 % 0,75 %
50.000 - 249.999 0,25 % 0,50 %
1 - 49.999 0,00 % 0,25 %

Intervallberegning av renten

Skattetrekkskonto
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %