Feil på nettsiden (cache)
Nettsiden vår har fått en liten hikke. Du kan derfor oppleve at noen av sidene våre ikke er tilgjengelige. Vi er straks på lufta igjen

Fremtidig renteavtale

En inngått renteavtale med banken for en bestemt periode, er en enkel måte å forsikre seg mot risikoen ved svingninger i rentemarkedet.

Fremtidig renteavtale (F.R.A) er en kontrakt mellom banken og bedriften som på forhånd gir bedriften en avtalt rente på lån og plasseringer uavhengig av om markedsrenten (NIBOR-basert rente) går opp eller ned i perioden.

Oppgjøret skjer på det tidspunkt renteavtalen gjelder fra. Det utføres en avregning med differansen mellom renteperiodens faktiske rente og den avtalte rente. Denne differansen kan gå både i kundens favør og disfavør, avhengig av renteutviklingen mellom kontraktsinngåelse og kontraktsstart.

Sparebanken Møre tilbyr FRA kontrakter i alle kurante valutasorter. For mer informasjon om priser og betingelser, - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.

Vi tilbyr FRA kontrakter i alle kurante valutasorter. For mer informasjon om priser og betingelser - ta kontakt med bedriftens kundeansvarlige i Sparebanken Møre.