De største egenkapitalbeviseierne
Oversikt over de 20 største eierne av egenkapitalbevis i Sparebanken Møre pr 27.09.2022.
20 største egenkapitalbeviseiere
Egenkapitalbeviseier Land Antall EKB Andel i %
SPAREBANKSTIFTELSEN TINGVOLL NOR 4 941 421 10,00
CAPE INVEST AS NOR 4 813 706 9,74
SPESIALFONDET BOREA UTBYTTE NOR 2 446 144 4,95
VPF EIKA EGENKAPITALBEVIS NOR 2 182 751 4,42
DNB BANK ASA MEGLERKONTO INNLAND NOR 1 900 000 3,84
MP PENSJON PK NOR 1 698 905 3,44
PARETO AKSJE NORGE VERDIPAPIRFOND NOR 1 346 118 2,72
VERDIPAPIRFONDET NORDEA NORGE VERD NOR 1 265 060 2,56
KOMMUNAL LANDSPENSJONSKASSE GJENSI NOR 1 148 104 2,32
WENAAS EFTF AS NOR 1 000 000 2,02
BEKA HOLDING AS NOR 750 500 1,52
LAPAS AS NOR 617 500 1,25
PARETO INVEST NORGE AS NOR 565 753 1,14
FORSVARETS PERSONELLSERVICE NOR 459 000 0,93
STIFTELSEN KJELL HOLM NOR 419 750 0,85
BKK PENSJONSKASSE NOR 353 350 0,71
U AANDAHLS EFTF AS NOR 250 000 0,51
PIBCO AS NOR 229 500 0,46
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL GBR 204 330 0,41
MØLLER BORGHILD HANNA NOR 201 220 0,41
Sum 26 793 112 54,20
Totalt 26 793 112 100,00