Obligasjonsavtaler

Oversikt over registreringsdokument og verdipapirdokument på løpende obligasjonslån utstedt av Sparebanken Møre. (Alle dokumentene er i PDF-format)

Obligasjonsavtaler

VerdipapirdokumentLøpetid
ISIN_NO_001087135312.12.2019 – 12.09.2023
ISIN_NO_001087136112.12.2019 – 12.09.2023
ISIN_NO_001085649512.06.2019 – ubegrenset
ISIN_NO_001084974812.04.2019 – 12.04.2022
ISIN_NO_001080930431.10.2017 – 31.10.2028
ISIN_NO_001079615415.06.17 - ubegrenset
ISIN NO001079169203.05.2017 - 03.05.2027
ISIN NO 001089561815.10.2020 - 15.07.2024
ISIN NO 001090490710.11.2020 - 10.11.2025
ISIN NO 001091793320.01.2021 - 20.01.2027
ISIN NO 0011242291625.01.2022 - 25.01.2028