Generalforsamling

Generalforsamlingen er bankens øverste organ og består av representanter fra kunder, egenkapitalbeviseiere, ansatte og fra samfunnsfunksjonen.