BankID

Innlogging og signering med BankID er for øyeblikket ustabilt. Det jobbes med å rette feilen. 

Steg 1

Sparing i barnas eller foreldres navn

Først må du ta stilling til om du ønsker å opprette sparingen i navnet til barnet eller om skal sparingen opprettes i navnet til foresatt eller giver av gaven.

Les mer om fordeler og ulemper med de ulike valgene her.

Steg 2

Ved sparing i foresattes navn

Sparingen må trekkes fra en bankkonto tilhørende en voksen/myndig person.

Den som skal opprette fondssparingen må ha en fondskonto. Om du allerede har fondskonto - gå direkte til steg 3.

Steg 2

Ved sparing i barnets navn

Sparingen må trekkes fra en bankkonto tilhørende en voksen/myndig person.

Den som skal opprette fondssparingen må ha en fondskonto. Om du allerede har fondskonto - gå direkte til steg 3.

I tillegg må barnet ha en egen fondskonto.

Steg 3

Start spareavtale

Vi tilbyr fondspakker for at det skal være enkelt å finne fond som passer for deg og ditt barn. 

Dersom du vet hvilket fond du vil spare i kan du velge enkeltfond selv i Fondstorget i nettbanken. 

Du kan velge engangsbeløp eller fast spareavtale både for enkeltfond og fondspakker. 

Sparing i barn/umyndiges navn

Fordeler

 • Når sparingen gjøres i barnet sitt navn gir dette barnet en god juridisk sikkerhet. For beløp over 2G vil statsforvalteren kunne overta ansvaret for å sikre barnets midler. Jfr. lov om Vergemål for umyndige (§ 36).
 • Dersom det skjer noe med barnet sine foresatte (skilsmisse eller dødsfall) vil ikke dette påvirke barnet sine allerede oppsparte midler. 

Ulemper

 • Formue over et bestemt beløp fører til redusert stipend fra Lånekassen.
 • Når barnet sin formue er større en to ganger folketrygdens grunnbeløp (2G) kan statsforvalteren overta forvaltningene av pengene. Vergen/giver kan ta forbehold mot at statsforvalteren overtar ansvaret for formuen. 

Velger du å spare i barnets navn er det noen hensyn å ta:

 • Vergemålsloven § 36: Penger som ikke skal forvaltes av statsforvalteren, skal vergen sette på egen bankkonto i barnet sitt navn.
 • Vergemålsloven §95: Loven begrenser ikke at en gave eller arv skal forvaltes eller brukes på en bestemt måte.
 • Dersom du sparer i fond må dette gis som gave til barnet og belastes givers bankkonto.  
 • Giver kan bestemme om gaven skal unnlates fylkesmannen sin disponering ved beløp over 2 G. 
Sparing i foresatte/givers navn

Fordeler

 • Unngår at barna får for høy formue som kan føre til at stipend fra Lånekassen blir avkortet når barna begynner å studere.
 • Foreldrene kan velge å disponere pengene etter at barnet er fylt 18 år og for eksempel porsjonere ut og sørge for at pengene går til det de er tenkt til.

Ulemper

 • Midlene vil ved skilsmisse eller dødsfall kunne fremstå som foreldrenes midler, og det er en risiko for at pengene ikke tilfaller barnet som sparingen er tiltenkt.

Vi hjelper deg gjerne

Trenger du råd eller ønsker mer informasjon om sparing til barn, hjelper vi deg å finne de beste løsningene for deg og din familie.
icon Telefon 70 11 30 00
icon
icon Bestill møte