BankID

Innlogging og signering med BankID er for øyeblikket ustabilt. Det jobbes med å rette feilen. 

Avtalegiro

Tjenester Møre 1317 Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Per betaling 0,00 0,00 0,00 2,00 (0,00) 3,50
Kvittering 20,00 20,00 20,00 20,00 (20,00) 20,00
Elektronisk signering av avtale 3,50 3,50 3,50 3,50 (3,50) 3,50

* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Avslutning av konto
Tjenester Pris
Avslutning mot annen bank, per konto 50,00 (maks gebyr per kunde kr 250)
Direkte til kunde ved giro/remisse 20,00
Bankboks
Tjenester Pris
Størrelse 1 per år 600,00
Størrelse 2 per år 700,00
Størrelse 3 per år 900,00
Størrelse 4 per år 1200,00
Utsendelse av belastningsoppgave 150,00
Utstendelse av faktura 200,00
Omlegging av lås der nøkkel er forsvunnet 500,00
Oppbryting av lås der begge nøkler er forsvunnet 1.000,00
Nøkkel mangler ved opphør 500,00

Alle priser er inklusiv mva.

Brevgiro
Tjenester Pris
Per giro 13,00
+ per konvolutt sendt i posten porto*
+ per konvolutt innlevert i banken porto*
Kvitteringsoblat per oblat 20,00
Retur grunnet manglende dekning, feil og mangler 125,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) - per giro 100,00

Porto justeres til enhver tid gjeldende portosatser til Posten Norge.

Diverse
Tjenester Pris Pris ikke kunde
Alarm/sperring av kort som skyldes eget misbruk eller uaktsomhet 100,00
Gevinst- og tapsoppgave valutalån - Ett enkelt inntektsår 500,00
Gevinst- og tapsoppgave valutalån - Hele lånets løpetid 700,00
Heving av bankremisser, sjekk og utbetalingsanvisning 30,00 Tilbys ikke
Kjøp av gavesjekker, bankremisser 100,00 Tilbys ikke
Kopi av bilag, kontoutskrift, årsoppgave. Kundene kan hente dette gratis i nettbanken. 75,00
Overførsel mellom egne konti utført av banken 15,00
eFaktura
Tjenester Møre 1317 Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Per betaling 0,00 0,00 0,00 2,50 (0,00) 2,50

* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Girobetaling
Tjenester Pris
Bokført i banken 100,00
Giro sendt Nets 100,00
Giro på byggelån 60,00
Retur fra Nets grunnet manglende dekning 100,00
Utbetalingsanvisning (giro uten mottakers kontonr.) per giro 100,00
Kontanttjenester
Tjenester Pris Pris ikke kunde
Kjøp/salg av kontanter i valuta inntil motverdi av NOK kr. 10.000 100,00 Tilbys ikke
Kjøp/salg av kontanter i valuta over motverdi av NOK kr. 10.000 500,00 Tilbys ikke
Bestilling av kontanter NOK 100,00
Myntveksling/hylser per hylse
- 1 kr og 5 kr 10,00
- 10 kr og 20 kr 15,00
Reisesjekker Tilbys ikke Tilbys ikke
Heving av reisesjekker 15,00
Pensjonssjekker/lønnsjekker per sjekk 50,00
Uttak EURO i minibank, per uttak 50,00 100,00
Kontantinnskudd i butikk 0,00 Tilbys ikke
Kontantuttak i butikk 10,00 Tilbys ikke
Kontantinnskudd via innskuddsautomat * To gratis innskudd per måned. Deretter kr 60 per innskudd.

* gjelder ikke Tarekonto, 1317Spar, 1317konto og foreningskonto.

Mobil-/Nettbank
Tjenester Møre 1317 Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Årspris - - - - (900,00) -
Betaling 0,00 0,00 0,00 2,00 (0,00) 3,50
Betaling til forfall 0,00 0,00 0,00 2,00 (0,00) 4,50
Overføring mellom egne kontoer 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Betaling av skatt og moms - 2,00 2,00 2,00 (0,00) 2,00
Straksbetaling 5,00 5,00 5,00 5,00 (5,00) 5,00
Fast oppdrag til andre 0,00 0,00 0,00 1,50 (0,00) 4,00
Kvittering/-oblat 20,00 20,00 20,00 20,00 (0,00) 20,00
SMS varsling - alle varslinger 3,00 3,00 3,00 3,00 (3,00) 5,00
Spørring på forfall 0,00 0,00 0,00 1,00 (0,00) 1,00
Ødelagt eller mistet kodebrikke. Utlevering av ny kodebrikke. 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00

* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.

Telebank
Tjenester Møre 1317 Møre Ung Møre Verdi Møreavtalen (årspris*) Ordinære vilkår
Betaling 0,00 1,50 1,50 2,50 (0,00) 3,50
Betaling til forfall 0,00 2,50 2,50 2,50 (0,00) 4,50
Kontoutskrift per post 0,00 0,00 0,00 7,00 (0,00) 7,00
Kvittering/-oblat 0,00 20,00 20,00 20,00 (20,00) 20,00
Spørring på forfall 0,00 0,00 0,00 1,00 (0,00) 1,00

* Møreavtalen m/årspris - ikke i salg etter juni 2008.