BankID

Innlogging og signering med BankID er for øyeblikket ustabilt. Det jobbes med å rette feilen. 

Møre 1317 - Konto

Gjelder for Møre1317 og Havland kunder
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Mørekort Online - barn under 13 år
Tjenester Pris
Årspris 0,00
Årspris tilleggskort 275,00
Uttak i minibanker 0,00
Varekjøp butikk-/bensinterminal 0,00
VISA uttak i norske/utenlandske banker og minibanker 0,00
VISA varekjøp Norge/utlandet 0,00
Rebestille/erstatte kort (under 18 år) 0,00
Nødkontanter 850,00
Nødkort 1.350,00

Omregningskursen som benyttes ved kjøp/kontantuttak i utlandet er kurs på oppgjørsdag i VISA International pluss en omregningsavgift (kurspåslag) på 2,00 %. Dette kommer i tillegg til ovennevnte priser.

Tarekonto - Havlandet
Gjelder for Havland kunder
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 22.10.22
Uansett beløp 1,60 % 2,00 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.