BankID

Innlogging og signering med BankID er for øyeblikket ustabilt. Det jobbes med å rette feilen. 

BSU - Boligsparing for ungdom

Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 22.10.22
Uansett beløp 3,55 % 4,05

Vilkår
Sparekonto som gir skattefradrag til og med fylte 33 år. Gir 20% skattefradrag av årlig sparebeløp. Maks. innskudd per år kr 27.500. Totalt tillatt innestående er kr 300.000 + renter.

Ved fylte 34 år får kontoen rente tilsvarende beste rentesats på Møre Verdi Plasseringskonto.

Plasseringskonto - Møre Verdi
Gjelder Møre Verdi kunder
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 22.10.22
Kr 1 mill og over 1,30 % 1,80 %
Kr 500.000 - 999.999 1,10 % 1,60 %
Kr 250.000 - 499.999 0,75 % 1,00 %
Kr 100.000 - 249.999 0,45 % 0,70 %
Kr 1 - 99.999 0,25 % 0,50 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Saldoberegning av renter. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Sparekonto
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,20 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår, samt uttak av fjorårets rente. Øvrige uttak 2 % uttaksgebyr. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Fastrenteinnskudd
Tjenester Rentesats
12 mnd. binding 2,80 %

Vilkår

Prisene kan endres av banken uten forutgående varsel. Minste innskudd kr 15.000. Maks innskudd kr 10.000.000. Ved innskudd over 10.000.000 ta kontakt med banken. 

Ved brudd på fastrenteavtalen eller ved deluttak før bindingstidens utløp beregnes det uttaksgebyr på 2,5 % av uttaksbeløpet i avtalens gjenstående løpetid.

Tarekonto - Havlandet
Gjelder for Havland kunder
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 22.10.22
Uansett beløp 1,60 % 2,00 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre 1317 - Konto
Gjelder for Møre1317 og Havland kunder
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre 1317 Spar
Gjelder for Møre1317 kunder
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 22.10.22
Uansett beløp 1,60 % 2,00 %

Vilkår
12 gebyrfrie uttak/overførsler pr. kalenderår. Øvrige uttak: 2% uttaksgebyr. Fjorårets renter disponeres fritt. Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Ung Konto
Gjelder for Møre Ung kunder
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Møre Verdi konto
Gjelder Møre Verdi kunder
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Servicekonto - Møreavtale
Gjelder Møreavtale kunder (gjelder Mørekonto og Servicekonto)
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Servicekonto - ordinære vilkår
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Personkonto - ordinære vilkår
Tjenester Rentesats
Uansett beløp 0,00 %

Ved overtrekk beregnes 18 % overtrekksrente.

Depositumkonto
Tjenester Rentesats
Kr 500.000 og over 0,20 %
Kr 1 - 499.999 0,00 %

Vilkår
Saldoberegning av renten.

Depositumkonto - gebyr
Kundeforhold for utleier* Pris
Opprettelse i nettbank 400,-
Manuell opprettelse for eksisterende kunder 1.200,-
Ikke kunde (privatperson, bedrift) 2.000,-
Pensjonskonto innenfor IPA
Tjenester Rentesats Ny rentesats fra 22.10.22
Uansett beløp 1,90 % 2,40 %

NB! Ikke i salg fra desember 2006.

Vilkår

Ihh. til regelverk for Individuell Pensjonsavtale. Gir muligheter til å spare både i bank og verdipapirfond. Årlig administrasjonskostnad kr 250 Kontoen kan kun disponeres etter IPA-reglene.